ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ «197»

ΕΘΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «1107»

 

Παρουσίαση ΕΚΚΑ (pdf)

 

φωτο τηλεφωνω